Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Adatvédelem

A Pécsi Tudományegyetem kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt – több tízezer hallgatóra, és több ezer munkavállalóra vonatkozó – személyes adatok, valamint a PTE egészségügyi intézményeiben kezelt egészségügyi adatok tisztességes és törvényes kezelésére, és az adatokat védő magas szintű informatikai biztonsági megoldások alkalmazására.

A PTE által nyilvántartott személyes adatok kezeléséréről a PTE adatvédelmi szabályzata rendelkezik részletesen. A PTE egészségügyi intézményeire külön szabályzat, a PTE egészségügyi adatvédelmi szabályzata vonatkozik. E belső szabályzatok részletesen meghatározzák, hogy a PTE milyen célból, milyen személyes adatokat kezelhet, hogy az érintettek – hallgatók, munkavállalók, egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők – milyen jogokkal rendelkeznek az adatkezelés során, és hogy a PTE milyen feltételekkel továbbíthatja ezen adatokat a szervezetrendszerén belül vagy külső megkeresés alapján.

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok garantálására a PTE egyetemi adatvédelmi felelőst nevez ki. Az egyetemi adatvédelmi felelős jogi végzettséggel és az informatikai szabályozás területén legalább három év szakmai gyakorlattal vagy speciális elméleti ismeretekkel rendelkező személy lehet.

Az egyetemi adatvédelmi felelős oktatással, tanácsaival, állásfoglalásaival segíti az adatkezelést és feldolgozást végző szervezeti egységek munkáját. Az adatvédelmi felelős ennek megfelelően a személyes adatok védelmének "őre", aki konzultatív, tanácsadó szerepkörben az adatvédelmi tudatosság növelése érdekében tevékenykedik. Az egyetemi adatvédelmi felelősi feladatokat 2007 óta Dr. Szőke Gergely László látja el.

 

Elérhetőségek:

Dr. Szőke Gergely László, PhD
PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék, Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport
7622 Pécs, 48-as tér 1.
E-mail: szoke.gergely@ajk.pte.hu
Telefon: (72) 501 599 / 23321 mellék

 

A fokozott oltalom alá eső egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelmét továbbá az egészségügyi intézmények és betegadatok kezelését az egészségügyi adatvédelmi felelős felügyeli.

Dr. Románcz Erzsébet
PTE Klinikai Központ Orvosigazgatás
7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
E-mail: romancz.erzsebet@pte.hu 
Telefon: (72) 533-133/33018 mellék

 

You shall not pass!