Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Átfogó fejlesztések a PTE-n az intelligens szakosodás érdekében

2017 januárjában a Pécsi Tudományegyetemen a kutatási kapacitások bővítésére, kutatási szolgáltatások átfogó fejlesztésére irányuló pályázat indult. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 3,379 milliárd forint európai uniós támogatással. A megvalósítás kezdete 2017. január 01., tervezett befejezésének várható időpontja 2021. június 30.

Átfogó fejlesztések a PTE-n az intelligens szakosodás érdekében / fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs
 
 
A projekt fő célja a Pécsi Tudományegyetem kutatási kapacitásainak bővítése, kutatási szolgáltatásainak átfogó fejlesztése révén olyan tudásbázis fejlesztése és kutatási folyamatok kialakítása, amely által az Egyetem regionális és országos szinten egyaránt alkalmassá válik társadalmi innovációt szolgáló és a K+F+I szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására, valamint a kutatói utánpótlás biztosítására.
 
Átfogó fejlesztések a PTE-n az intelligens szakosodás érdekében / fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs
 

Általános cél a Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégia keretében, illetve a Pécsi Tudományegyetem Intézményfejlesztési Tervben kiemelt kutatási területek fejlesztése, kutatási kapacitások bővítése, kutatási utánpótlás biztosítása, nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitás ösztönzése, alap- és alkalmazott alapkutatások és képzésfejlesztési programok megvalósítása, nemzetközi kutatási programok előkészítése, publikációs aktivitás előmozdítása. A szervezetfejlesztési programok megvalósítása a kutatás- és technológia transzfer menedzsment fejlesztése, a vállalati szférával történő együttműködések erősítése, a vállalkozói attitűd fejlesztése.

 
A projektfejlesztés eredményeként a kutatói utánpótlást támogató programokban várhatóan 450 fő vesz részt, illetve a doktori fokozatszerzések számát a PTE 196 fővel növelné.
 
A projekt stratégiai céljai:
 
  1. MTMI/STEM szakok megerősítése
  2. Az orvosi, egészségtudományi, gyógyszerészeti képzések és kutatási orientációk megerősítése
  3. Gazdaságtudományi képzések megerősítése
  4. Interdiszciplináris élet-, természet-, műszaki tudományos egyéb kutatások fejlesztése
  5. Ageing kutatások és ahhoz kapcsolódó élettudományi kutatások fejlesztése
  6. Smart műszaki megoldások kutatása
  7. Technológiatranszfer, kutatásmenedzsment és tudományszervezői tevékenységek fejlesztése
  8. A vállalkozó, entrepreneurship szemlélet fejlesztése, tudásnégyszög kiépítése, innovációs ökoszisztéma támogatása
  9.  „Zöldgazdaság” fejlesztés, „intelligens” hálózatok kialakítása, „okos” közvilágítás, „okos” mérés kialakítása, biomassza felhasználásának, hulladékipar fejlesztése
  10. Az „Egészséggazdaság” megvalósítása érdekében tett átfogó fejlesztések
 
 
Rovat: 
Címkék: 
You shall not pass!