Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

PTE „utazó nagykövet” nemzetközi konferencia-részvétel támogatás pályázati felhívás 2017. második félévére

A PTE Külügyi Igazgatósága a PTE Szenátus által 2016 novemberében elfogadott Nemzetköziesítési Program keretében 2017 második félévére meghirdeti a PTE „Utazó Nagykövet” nemzetközi konferencia-részvétel támogatási pályázatot.

A pályázat célja:

Az „Utazó Nagykövet” elnevezéssel olyan nemzetközi konferencia-részvétel támogatási pályázatot hirdetünk, amelyre a PTE valamennyi oktatója és kutatója pályázhat. A program egyfelől az adott pályázó szakmai munkásságát és előmenetelét hivatott támogatni, másfelől a PTE nemzetközi láthatóságát, ismertségét igyekszik erősíteni azáltal, hogy a támogatást elnyerő kolléga egyúttal feladatot is kap a PTE képviseletével kapcsolatban. Előzetes felkészítést követően az „utazó nagykövet” megbeszélést folytat az adott konferencia kapcsán jelenlévő vagy megkereshető PTE partnerintézmény képviselőjével, vagy a Külügyi Igazgatóság megbízásából külön feladatot végez el a konferencia helyszínéül szolgáló egyetemen, városban.

 

Megvalósítás ideje:

Pályázni a 2017. július 15. – 2017. december 10. között megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia részvételekhez kapcsolódóan lehet.

 

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

- a pályázati űrlapot
- a szakmai leírást (a tervezett előadás címe, rövid leírása, a konferencia várható szakmai haszna, a támogatás tervezett felhasználásának részletes leírása)
- a szakmai önéletrajzot vagy annak internetes elérhetőségét
- a konferencia meghívóját, részvétel igazolását

 

A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

A beküldendő fájlok preferált formátuma: .doc, .pdf.

 

Maximálisan pályázható összegek:

  • Európai konferencia esetén:              120.000,-Ft
  • Európán kívüli konferencia esetén:   250.000,-Ft

A támogatás kizárólag dologi költségekre (útiköltség, szállásköltség, konferencia regisztrációs díj) használható fel. Személyi költségekre, napidíj fizetésére nincs lehetőség.

A pályázat beadási határideje: 2017. június 15.

Beküldendő a következő email címre: utazonagykovet@pte.hu

A benyújtott pályázatokat a PTE Szenátus Külügyi Bizottsága bírálja el 2017. június 26-ig. 

 

Felhasználás és elszámolás határideje:

A megítélt támogatást a Támogatott a KEF rendszeren keresztül történő repülőjegy, nemzetközi vonatjegy illetve nemzetközi buszjegy rendelésre, szállásrendelésre, konferencia regisztrációs díj kifizetésére, valamint saját gépkocsival történő utazásra használhatja fel.

A szakmai beszámolót a PTE Kiküldetési Szabályzatának megfelelően köteles a Támogatott az utazás megvalósulását követően 15 napon belül elkészíteni és annak másolatát a Külügyi Igazgatóságra eljuttatni: kikuldetes@pte.hu.

 

A szakmai beszámoló tartalmi elemei:

- rövid összefoglaló az utazás főbb adatairól (időtartam, hely, utazás célja, milyen minőségben vett részt az utazáson az adott személy)

- rövid összefoglaló az utazás szakmai eredményeiről (pl.: az egyetem érdekében folytatott tárgyalásokról, megbeszélésekről, előadás tartása, szerződés/közös program előkészítése)

- rövid pár soros összefoglaló arról, milyen haszonnal, hasznosulással jár az utazás/kiküldetés az egyetem számára.

Amennyiben a Támogatott tartalmi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a rákövetkező évben kizárásra kerül a pályázók köréből.

Amennyiben a rendezvény elmarad, vagy időpontja változik, a Támogatott köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni.

 

Pályázati űrlap letöltése ezen a linken!

 

Pályázat kiíró: 
PTE Külügyi Igazgatóság (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)
Kapcsolattartó: 
Sándorfi Eszter
Kapcsolattartó telefon: 
501-500/12417
Kapcsolattartó email: 
Beadási határidő: 
2017 jún 15
You shall not pass!